ข่าวสาร
รายงานทางการเงิน
เรื่อง : งบรายรับ - รายจ่าย ตามงบประมาณ ประจำปี 2555
  รายละเอียด :

งบรายรับ - รายจ่าย ตามงบประมาณ ประจำปี 2555

ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม 2554  ถึงวันที่ 30 กันยายน  2555

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 ตุลาคม 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 624 คน   
 
เทศบาลตำบลเขาเจียก
ตำบลเขาเจียก อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000 โทรศัพท์ 0-7467-0520 แฟกซ์ 0-7467-0522
Copyright © 2015 - 2016 WWW.KHAOJEAK.GO.TH : All rights reserved.