ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงาน รายรับ - รายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ 2553
  รายละเอียด : เทศบาลตำบลเขาเจียก  อำเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง  ขอประกาศรายงาน รายรับ - รายจ่ายจริง  ประจำปีงบประมาณ 2553  เพื่อเปิดเผยให้ประชาชนทราบ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 235 คน