ข่าวสาร
ช่องทางสื่อสารงานการเจ้าหน้าที่
เรื่อง : รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
  รายละเอียด :

ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา  เริ่มรับสมัคร ระหว่างวันที่  31 สิงหาคม 2554  ถึงวันที่ 9 กันยายน 2554  ตามรายละเอียดดังเอกสารที่แนบ 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 1469 คน