ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลเขาเจียก หมู่ที่ 2
  รายละเอียด :

ด้วย  เทศบาลตำบลเขาเจียก  ตำบลเขาเจียก  อำเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง   มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง  โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลเขาเจียก หมู่ที่ 2  ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร  และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  ตามรายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลตำบลเขาเจียก กำหนด

ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้              เป็นเงิน    203,800.-   บาท

ราคางบประมาณ        202,000.-    บาท

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 พฤษภาคม 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 292 คน