ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปี ๒๕๕๔
  รายละเอียด :

การจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่   เป็นการให้บริการประชาชน เพื่อให้ประชาชนรู้หลักการชำระภาษีที่ถูกต้อง       เทศบาลตำบลเขาเจียก     เป็นส่วนราชการที่ใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่มากที่สุด     การจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่เป็นการให้บริการประชาชนเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว และอำนวยความสะดวกสบายให้แก่ประชาชน    ประหยัดเวลา    ลดค่าใช้จ่าย     ในการเดินทางไปติดต่อราชการที่เทศบาลตำบลเขาเจียก     และเป็นโอกาสหนึ่งที่จะทำให้ข้าราชการในหน่วยงานได้ใกล้ชิดกับประชาชน      และเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเทศบาลตำบลเขาเจียก  มากขึ้น เพื่อจะนำรายได้ในการจัดเก็บภาษีซึ่งเป็นรายได้หลักของ เทศบาล มาพัฒนาเกี่ยวกับการสร้างสาธารณูปโภคต่าง ๆ  เพื่อนำความเจริญให้แก่ประชาชนในพื้นที่  

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 388 คน