ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : สอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเจียก
  รายละเอียด :

ด้วย  เทศบาลตำบลเขาเจียก  ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง     มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเจียก  หมู่ที่ 9  โดยมีรายละเอียดดังนี้

                                - ปลูกหญ้านวลน้อย  จำนวน 792  ตารางเมตร

                                - งานทางเท้า (บล็อกปูพื้นตัวหนอน)  จำนวน 15  ตารางเมตร

                                - งานสระน้ำขนาดกว้าง  2  เมตร  ยาว  2  เมตร

                                - งานปลูกต้นไม้ 

                                - ถมดินบริเวณภายนอกอาคาร (เพิ่มเติม) ขนาดพื้นที่ 542  ตารางเมตร สูงเฉลี่ย 0.40  เมตร

- ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก ขนาดกว้าง 0.40  เมตร ยาว  52   เมตร

ตามรายละเอียดแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเขาเจียกกำหนด                            

                            

ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้             เป็นเงิน    167,000.-     บาท

ราคางบประมาณ     164,700.-    บาท


Slot online
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 327 คน