ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างกำแพงและป้ายชื่ออาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเจียก
  รายละเอียด :

      ด้วย  เทศบาลตำบลเขาเจียก  ตำบลเขาเจียก  อำเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง   มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง  โครงการก่อสร้างกำแพงและป้ายชื่ออาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเจียก    หมู่ที่ 9   โดยมีขนาดสูง 1.25 เมตร ระยะยาวรวม 166.50 เมตร พร้อมป้ายชื่ออาคารบุด้วยหินแกรนิตสีดำ  และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามรายละเอียดแบบแปลนที่เทศบาลตำบลเขาเจียกกำหนด

ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้  

เป็นเงิน   624,700.-   บาท

ราคางบประมาณ        662,000.-    บาท

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 370 คน