ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2553
  รายละเอียด :

ด้วยเทศบาลตำบลเขาเจียก  ได้ดำเนินการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง  ประจำปี 2553  ณ บริเวณท่าน้ำวังมัชฉา  วัดเขาเจียก  ตำบลเขาเจียก  อำเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง 

กิจกรรมในงาน

กลางวัน  เวลา  16.30 - 17.00 น.  การแข่งขันกีฬาทางน้ำ  4  ประเภท

- กีฬามวยทะเล  อายุ  8 - 12 ปี   ประเภทชาย

- กีฬามวยทะเล  อายุทั้งแต่  18  ปีขึ้นไป   ประเภทชาย

- กีฬาพายเรือทะเล    ประเภทชาย

- กีฬาพายเรือทะเล    ประเภทหญิง

เวลา  17.30 - 18.30 น.  การประกวดกระทงประกวดความคิดสร้างสรรค์ / ประเภทสวยงาม

กลางคืน  เวลา  19.00 น.  กิจกรรมบนเวที

- การแสดงเปิดงานของเด็กเล็ก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเจียก

- การประกวดการแต่งกายย้อนยุคของผู้เข้าร่วมงาน ทุกประเภทของกลุ่มผู้แต่งกาย 

 (เด็ก ,  เยาวชน ,  ประชาชน , ผู้สูงอายุ )  ทั้งชายและหญิง

เวลา  20.00 น.  การประกวดนางนพมาศ และหนูน้อยนพมาศ

-การแสดงจากหมู่บ้านต่าง ๆ บนเวทีด้วยชุดการแสดงรำวงย้อนยุคของกลุ่มแม่บ้าน

ทุกหมู่บ้าของตำบลเขาเจียก

 

 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 402 คน