ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญร่วมปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน แม่ทั้งประเทศปลูกต้นไม้ถวาย 77 แสน ต้น
  รายละเอียด : ด้วยเทศบาลตำบลเขาเจียก  กำหนดจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน แม่ทั้งประเทศปลูกต้นไม้ถวาย 77 แสนต้น  โดยมีกิจกรรมการป,กต้นไม้  จำนวน  1,100 ต้น  รอบบริเวณภูเขาเจียก   ในวันที่ 12 สิงหาคม  2553  ตั้งแต่เวลา  08.00 น.  เป็นต้นไป 
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 สิงหาคม 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 364 คน