ข่าวสาร
ช่องทางสื่อสารงานการเจ้าหน้าที่
เรื่อง : ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหาร
  รายละเอียด :

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหาร

                  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองคลัง  (นักบริหารงานการคลัง  7)  และตำแหน่ง  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

                  (นักบริหารงานทั่วไป 7)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 1885 คน