ข่าวสาร
ช่องทางสื่อสารงานการเจ้าหน้าที่
เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
  รายละเอียด :

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

สำหรับตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง  7) 

และตำแหน่ง  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  (นักบริหารงานทั่วไป  7)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 922 คน   
 
เทศบาลตำบลเขาเจียก
ตำบลเขาเจียก อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000 โทรศัพท์ 0-7467-0520 แฟกซ์ 0-7467-0522
Copyright © 2015 - 2016 WWW.KHAOJEAK.GO.TH : All rights reserved.