ข่าวสาร
ประกวดราคา
เรื่อง : กำหนดวันเวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนางลาด - หัวไทร หมู่ที่ 10
  รายละเอียด : กำหนดวันเวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนางลาด - หัวไทร หมู่ที่ 10 ตำบลเขาเจียก อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 เมษายน 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 270 คน