ข่าวสาร
ประกวดราคา
เรื่อง : สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ม.3 ต.เขาเจียก
  รายละเอียด : โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.3 ต.เขาเจียก สายโคกม่วง-บ้านเต่า ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 565.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 2,825 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเขาเจียก
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 250 คน