ข่าวสาร
ประกวดราคา
เรื่อง : เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ชนิดรางตื้น สายหลังป้อมทางหลวง-นาชด หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 67 คน