ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญร่วมพิธีโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 5 ธันวาคม 2552
  รายละเอียด : ขอเชิญร่วมพิธีโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 5 ธันวาคม 2552เพื่อความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยร่วมกัยประชาชนทุกหมู่เหล่าในพื้นที่เทศบาลตำบลเขาเจียก
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 312 คน