ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : 📣📣ประชาสัมพันธ์ : ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ….
  รายละเอียด :

 📣📣ประชาสัมพันธ์ : ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ….

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 174 คน