ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลเขาเจียก อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ประจำปี พ.ศ. 2565
  รายละเอียด :

 ประกาศเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลเขาเจียก อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ประจำปี พ.ศ 2565

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 201 คน