ข่าวสาร
ประกวดราคา
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองไสยาง-คลองภู่ หมู่ที่3 ตำบลเขาเจียก กว้าง 7 เมตร ระยะทาง 48 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 336
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 208 คน