ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : สรุปผลการประชุม วิเคราะห์ ความเหมาะสมของเทศบัญญัติ โดยคณะทำงาน แก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิกเทศบัญญัติ
  รายละเอียด :

 สรุปผลการประชุม วิเคราะห์ ความเหมาะสมของเทศบัญญัติ โดยคณะทำงาน แก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิกเทศบัญญัติ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 มกราคม. 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 30 คน