ข่าวสาร
งานสปสช-สุขภาพจิต
เรื่อง : โครงการสร้างสุข กายใจ ผู้สูงวัยให้อายุยืน โดยชมรมผู้สูงอายุตำบลเขาเจียก ปี 2552
  รายละเอียด : กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจียก ร่วมกับสถานีอนามัยบ้านหัวถนน ได้ดำเนินโครงการสร้างสุขกายใจ ผู้สูงวัยอายุยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ ให้ผู้สูงอายุเกิดความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง ได้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยมีกิจกรรมนันทนาการร่วมกัน ได้แก่กิจกรรมการตรวจสุขภาพประจำปี กิจกรรมแสงธรรมนำชีวิตโดยการเข้าวัดฟังธรรม กิจกรรมการออกกำลังกายที่เหมาะสมโดยการรำไม้พลองท่ามะโนราห์และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตซึ่งกันและกัน
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 กันยายน 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 683 คน