ข่าวสาร
งานสปสช-สุขภาพจิต
เรื่อง : โครงการยกย่องเชิดชูบุคคลผู้เสียสละด้านการพัฒนางานสุขภาพชุมชน
  รายละเอียด : กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจียกจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่แกนนำผู้ดูแลสุขภาพชุมชน 2.เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมป้องกันเฝ้าระวังภัยสุขภาพ 3.เพื่อให้ชุมชนมีบุคคลที่ควรแก่การยกย่องเชิดชูในการบริการสุขภาพ โดยมีเป้าหมาย ดังนี้ 1.แกนำผู้ดูแลสุขภาพชุมชนตำบลเขาเจียก จำนวน 22 คน 2.คณะกรรมการกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ฯ จำนวน 18 คน 3.เจ้าหน้าที่สถานีอนามัยบ้านหัวถนน จำนวน 5 คน 4.คณะกรรมการสร้างเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตชุมชนตำบลเขาเจียก จำนวน 11 คน รวมจำนวน 50 คน (มีบางคนควบ 2 ตำแหน่ง )
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 กันยายน 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 557 คน