ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์งานแข่งขันโพนชิงถ้วยพระราชทานฯ
  รายละเอียด : ด้วยเทศบาลตำบลเขาเจียก โดยเจ้าหน้าที่และพนักงานทุกกองร่วมกับเทศบาลเมืองพัทลุง กำหนดจัดงานแข่งโพนชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี รอบคัดเลือก สนามที่ 4 ระหว่างวันที่ 17 - 19 กันยายน 2552 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจียก ตำบลเขาเจียก อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจียก จึงขอความร่วมมือมายังท่านเพื่อประชาสัมพันธ์ งานจัดแข่งโพนฯ ทางหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน เพื่อประชาชนจะได้ทราบโดยทั่วกัน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 307 คน