กิจกรรมเด่น
กิจกรรม : วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562) เวลา 09.30 น.นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เข้ารับฟังคำชี้แจงจากนางสาวชุลีกร สันติรัตน์ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการและนางสาวนวรัตน์ จันทราภิวัฒน์ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานตรวจ

รายละเอียด :
    

 วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562) เวลา 09.30 น.นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เข้ารับฟังคำชี้แจงจากนางสาวชุลีกร สันติรัตน์ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการและนางสาวนวรัตน์ จันทราภิวัฒน์ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพัทลุง เรื่องผลการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 และตรวจสอบผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเขาเจียก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบข้อกฎหมาย

 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562    อ่าน 32 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**