กิจกรรมเด่น
กิจกรรม : ประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาเจียก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562


รายละเอียด :
    

 วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562) เวลา 10.00 น.นายประสพ ทองไสย ประธานสภาเทศบาลตำบลเขาเจียก และสมาชิกสภาเทศบาล เข้าประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาเจียก สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 เพื่อขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ และเพื่อขอพิจารณาดำเนินการคัดเลือกสมาชิกสภาจำนวน 2คน (เขตละ 1คน) เพื่อเป็นคณะกรรมการยกร่างเทศบัญญัติ เทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์  โดยมี ผู้บริหารท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาล เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาเจียก

 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562    อ่าน 27 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**