กิจกรรมเด่น
กิจกรรม : ประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาเจียก สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562รายละเอียด :
    

 วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562) เวลลา 10.00 น.นายประสพ ทองไสย ประธานสภาเทศบาลตำบลเขาเจียก และสมาชิกสภาเทศบาล เข้าประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาเจียก สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 เพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม โครงการก่อสร้าง คูระบายน้ำ คสล. ชนิดรางตื้น ซอย 2 ถนนสายนางลาด-หนองบ่อ หมู่ที่ 11 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบภูเขาเจียก หมู่ที่ 5,6,8 และ หมู่ที่ 9 โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านหนองบ่อ-บ้านออกศาลา หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 5 โดยมี ผู้บริหารท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาล เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาเจียก

 
ประกาศเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562    อ่าน 19 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**