กิจกรรมเด่น
กิจกรรม : ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเจียก ภาคเรียนที่ 1/2562

รายละเอียด :
    

 วันนี้(วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562) เวลา 13.00 น. นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก ประธานที่ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเจียก ภาคเรียนที่ 1/2562 เพื่อสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนและชุดนักเรียน ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และชี้แจงเกี่ยวกับการทำประกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียนทุกคน โดยมีผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็กและเจ้าหน้าที่เทศบาล เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขาเจียก

 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562    อ่าน 87 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**