กิจกรรมเด่น
กิจกรรม : โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเขาเจียก เปิดเรียนสัปดาห์ที่ 2 เรียน “กฎหมายและสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ” เรียน “การออมในวัยสูงอายุ” และออกกำลังกายแบบญี่ปุ่น
รายละเอียด :
    

โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเขาเจียก เปิดเรียนสัปดาห์ที่ 2 เรียน “กฎหมายและสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ” เรียน “การออมในวัยสูงอายุ” และออกกำลังกายแบบญี่ปุ่น ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางจิรฐา เพ็งคล้าย นักพัฒนาสังคมชำนาญการ นางสาวกติกา สังข์เพชร เหรัญญิกสถาบันการเงินชุมชนบ้านปาบ Ms.Tomoyo Omuro เป็นวิทยากร ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลเขาเจียก ในการนี้เทศบาลตำบลเขาเจียก ขอขอบพระคุณคณะวิทยากรไว้เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562    อ่าน 155 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**