กิจกรรมเด่น
กิจกรรม : ทต.เขาเจียก จัดอบรมโครงการภายใต้ภารกิจศูนย์ถ่ายทอเทคโนโลยีการเกษตร

รายละเอียด :
    

 วันนี้ (วันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2561) เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเขาเจียก นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก ได้มอบหมายให้ นายถาวร หนูฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการภายใต้ภารกิจศูนย์ถ่ายทอเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเขาเจียกและได้รับเกียรติจาก นางสาวรดาณัฐ กำลังเกื้อ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพัทลุง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการและ การใช้จุลินทรีย์ในการควบคุมศัตรูพืช เพื่อป้องกันและกำจัดศัตรูพืช การแปรรูปอาหารจากข้าว และการบรรจุหีบห่อ ให้กับคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลเขาเจียก

 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561    อ่าน 220 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**