กิจกรรมเด่น
กิจกรรม : การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินรายละเอียด :
    

วันนี้ (วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561) เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร มอบหมายให้ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมกับฝ่ายปกครอง อสม. และอปพร. ดำเนินการตามโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพ การจัดเก็บรายได้ด้วยการปรับปรุงระบบและฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล วันนี้ดำเนินการถึงขั้นตอนการบินโดรนเป็นวันที่ 3 ในหมู่ที่ 8 (บ้านหัวยาง)จำนวน 4 ระวางในห้องประชุมดำเนินให้หมายเลขเจ้าของทรัพย์สินบนเอกสารตามลำดับสันแฟ้ม ทั้งเอกสารสิทธิ์ โรงเรือน และ ป้าย

 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561    อ่าน 113 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**