กิจกรรมเด่น
กิจกรรม : วันนี้(วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565) เวลา 13.30 น.นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้จ่าเอกกอบชนม์ ด้วงเล็ก หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาเจียก พร้อมด้วยนางสาวหนึ่งฤทัย บุษรานนท์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงาน และอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นตำบลเขาเจียก ประช


รายละเอียด :
    

 วันนี้(วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565) เวลา 13.30 น.นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้จ่าเอกกอบชนม์  ด้วงเล็ก  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ  และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาเจียก   พร้อมด้วยนางสาวหนึ่งฤทัย  บุษรานนท์  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงาน และอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นตำบลเขาเจียก  ประชุมเพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขาเจียก

 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565    อ่าน 2 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**