กิจกรรมเด่น
กิจกรรม : วันนี้(วันพุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565) นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้ นายถาวร หนูฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก เป็นประธานในที่ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน เขาเจียก ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอ


รายละเอียด :
    

 วันนี้(วันพุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565) นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้ นายถาวร  หนูฤทธิ์  รองนายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก เป็นประธานในที่ประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน เขาเจียก ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ปีการศึกษา  2565  ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (Covid-19)โดยมีผู้บริหาร นายจงใจ  ชิตไชย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเจียก คณะกรรมการสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเจียก ผู้ปกครอง คณะครูผู้ดูแลเด็ก  และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาเจียก เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 9 บ้านหัวถนน ต.เขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง

 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565    อ่าน 7 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**