กิจกรรมเด่น
กิจกรรม : วันนี้(วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565) เวลา 10.30 น. นายประสพ ทองไสย ประธานสภาเทศบาลตำบลเขาเจียก และสมาชิกสภาเทศบาล เข้าประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาเจียก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) การให้ทิ้งขยะมูลฝอยชุมชนร่วมกับเทศบาลเมืองพัทลุงกับองค์กรปกครองรายละเอียด :
    

 

 

 วันนี้(วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565) เวลา 10.30 น. นายประสพ ทองไสย ประธานสภาเทศบาลตำบลเขาเจียก และสมาชิกสภาเทศบาล เข้าประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาเจียก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) การให้ทิ้งขยะมูลฝอยชุมชนร่วมกับเทศบาลเมืองพัทลุงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่ม Cluster โซนเหนือ โดยมี ผู้บริหารท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาล เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565    อ่าน 41 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**