กิจกรรมเด่น
กิจกรรม : วันนี้(วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564) เวลา 10.30 น.นายประสพ ทองไสย ประธานสภาเทศบาลตำบลเขาเจียก และสมาชิกสภาเทศบาล เข้าประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาเจียก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564ไปตั้งจ่ายรายการ
รายละเอียด :
    

 วันนี้(วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564) เวลา 10.30 น.นายประสพ ทองไสย ประธานสภาเทศบาลตำบลเขาเจียก และสมาชิกสภาเทศบาล เข้าประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาเจียก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ และขออนุมัติโอนและกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมี ผู้บริหารท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาล เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564    อ่าน 17 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**