กิจกรรมเด่น
กิจกรรม : วันนี้ (วันอังคารที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564) เวลา 10.00 น. นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้ นางศิริกานต์ จันทร์รัตน์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเจียก เพื่อแต่งตั้งประธานคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเจียก เพื่อแจ้งโครงการ

รายละเอียด :
    

 วันนี้ (วันอังคารที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564) เวลา 10.00 น. นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้ นางศิริกานต์ จันทร์รัตน์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเจียก เพื่อแต่งตั้งประธานคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเจียก เพื่อแจ้งโครงการ สปสช. กันเงินเบิกจ่ายเหลื่อมปี  เพื่อแจ้งโครงการเสริมสร้างโภชนาการให้กับเด็กเล็ก (อาหารกลางวัน) กันเงินเบิกจ่ายเหลื่อมปี  และเพื่อปรับแผนพัฒนาการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเจียก  โดยมี คณะกรรมการบริการสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเจียก คณะครูผู้ดูแลเด็ก และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาเจียก เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเจียก อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง

 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564    อ่าน 26 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**