กิจกรรมเด่น
กิจกรรม : วันนี้ (วันพฤหัสบดี ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2564) เวลา 14.30 น. นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้ จ่าเอกกอบชนม์ ด้วงเล็ก หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รับฟังคำแนะนำจากนายสิทธิโชค เอกผักนาก หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงาน ปศุสัตว์จังหวัดพ
รายละเอียด :
    

 วันนี้ (วันพฤหัสบดี ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2564) เวลา 14.30 น. นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้ จ่าเอกกอบชนม์ ด้วงเล็ก หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รับฟังคำแนะนำจากนายสิทธิโชค เอกผักนาก หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงาน ปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง เพื่อให้การดำเนินงานของโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลเขาเจียก เป็นไปตามกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ พ.ศ.2555 และตาม พรบ.ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินในการต่อใบอนุญาตประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์ต่อไป

 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564    อ่าน 15 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**