กิจกรรมเด่น
กิจกรรม : วันนี้(วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564) นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก ประธานในการมอบหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ เพื่อมอบให้กับครัวเรือนในหมู่บ้าน ตามโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในเขตเทศบาลตำบลเขาเจียก ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีนาง
รายละเอียด :
    

 วันนี้(วันจันทร์ที่  30  สิงหาคม  2564) นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก ประธานในการมอบหน้ากากอนามัย   และเจลแอลกอฮอล์ เพื่อมอบให้กับครัวเรือนในหมู่บ้าน  ตามโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในเขตเทศบาลตำบลเขาเจียก ประจำปีงบประมาณ 2564  โดยมีนางนภาพรรณ  ศรีลมุล  ผอ.รพ.สต.บ้านหัวถนน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน  ประธาน       อสม.ต.เขาเจียก ตัวแทนจากหมู่บ้าน ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาเจียก เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน  ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต  และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564    อ่าน 22 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**