กิจกรรมเด่น
กิจกรรม : วันนี้(วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564) นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก ได้มอบหมายให้ นายนิตย์ หมวดอินทอง ผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่ กองช่าง จัดทำโครงการขุดลอกคลองยาง หมู่ที่ 11 บ้านนาชด เพื่อกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางการระบายน้ำและเตรียมการแก้ไขปัญหา น้ำท่วม ให้กับพี่น้อง

รายละเอียด :
    

วันนี้(วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564) นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก ได้มอบหมายให้ นายนิตย์ หมวดอินทอง ผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่ กองช่าง จัดทำโครงการขุดลอกคลองยาง หมู่ที่ 11 บ้านนาชด เพื่อกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางการระบายน้ำและเตรียมการแก้ไขปัญหา น้ำท่วม ให้กับพี่น้องประชาชน โดยมี นางสาวเสาวรัตน์  บุญดำ  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 นายจิตร  ทองสุวรรณ์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาเจียก  นายชัยยุทธ์  สุวรรณ์จำรูญ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาเจียก นายจำลอง  คล้ายฉิม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาเจียก  และนายวุฒิชัย  ปานเพชร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาเจียก อำนวยความสะดวกและดูแลพื้นที่ตลอดการขุดลอก ในการนี้ เทศบาลตำบลเขาเจียก ขอขอบพระคุณ เทศบาลเมืองพัทลุง ให้ความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัด รถแบคโฮ และรถบรรทุก เพื่อใช้ในการขุดลอกสถานที่ดังกล่าว มา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง

 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564    อ่าน 55 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**