กิจกรรมเด่น
กิจกรรม : วันนี้(วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564) เวลา 13.30 น.นายประเสริฐ จันทร์แดง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้จ่าเอกกอบชนม์ ด้วงเล็ก หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาล ต้อนรับนายสิทธิโชค เอกผักนาก หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภา

รายละเอียด :
    

 วันนี้(วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564) เวลา 13.30 น.นายประเสริฐ จันทร์แดง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก  มอบหมายให้จ่าเอกกอบชนม์  ด้วงเล็ก  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ  รักษาราชการแทน  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  และเจ้าหน้าที่เทศบาล ต้อนรับนายสิทธิโชค  เอกผักนาก  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง  ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างเชื้อในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลเขาเจียกส่งตรวจ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever) ในจังหวัดพัทลุง

 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564    อ่าน 48 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**