กิจกรรมเด่น
กิจกรรม : วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2564) เวลา 09.00 น.นายประเสริฐ จันทร์แดง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้ จ่าเอกกอบชนม์ ด้วงเล็ก หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาเจียก ต้อนรับนายสิทธิโชค เอกผักนาก หัวหน้ากลุ่มรายละเอียด :
    

 วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2564) เวลา 09.00 น.นายประเสริฐ จันทร์แดง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้ จ่าเอกกอบชนม์ ด้วงเล็ก หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล   และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาเจียก  ต้อนรับนายสิทธิโชค  เอกผักนาก  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง  ลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการการฆ่าสัตว์ ครั้งที่ 1  ประจำปี 2564 ณ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง  จังหวัดพัทลุง

 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564    อ่าน 71 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**