กิจกรรมเด่น
กิจกรรม : โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ “บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชนดีเด่น ของเทศบาลตำบลเขาเจียก ประจำปี พ.ศ.2563
รายละเอียด :
    

 เทศบาลตำบลเขาเจียก  ได้จัดทำโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม  จริยธรรมในการปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชนดีเด่น ของเทศบาลตำบลเขาเจียก ประจำปี พ.ศ.2563  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติราชการตามกรอบมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม  เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังการทุจริตภายในองค์กร และเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างในการปฏิบัติราชการ  โดยพนักงานวิธีการลงคะแนนในบัตรลงคะแนน หนึ่งคน เสนอชื่อพนักงานเทศบาล 1 รายชื่อ และพนักงานจ้าง 1 รายชื่อ

 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563    อ่าน 7 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**