กิจกรรมเด่น
กิจกรรม : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคนพิการเข้ารับการอบรมคอมพิวเตอร์ รายละเอียดการรับสมัครคนพิการเข้าเรียนคอมพิวเตอร์ดังต่อไปนี้

รายละเอียด :
    

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคนพิการเข้ารับการอบรมคอมพิวเตอร์  รายละเอียดการรับสมัครคนพิการเข้าเรียนคอมพิวเตอร์ดังต่อไปนี้

 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563    อ่าน 7 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**