กิจกรรมเด่น
กิจกรรม : วันนี้ (วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563) นางดวงพร เทศนุ้ย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนางสาวกาญจนา นกแก้ว ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) คัดแยกขยะรีไซเคิลที่บ้าน เพื่อสร้างจิตสำนึกให้หน่วยงาน หรือกลุ่มองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน ครัวเรือนและประชาชนในตำบลเขาเจียก รู้ถึงวิธีการคัดแยกขยะที่ถูกต้องและสามารถนำขยะที่ยังรายละเอียด :
    

 วันนี้ (วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563) นางดวงพร เทศนุ้ย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนางสาวกาญจนา นกแก้ว ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) คัดแยกขยะรีไซเคิลที่บ้าน เพื่อสร้างจิตสำนึกให้หน่วยงาน หรือกลุ่มองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน ครัวเรือนและประชาชนในตำบลเขาเจียก รู้ถึงวิธีการคัดแยกขยะที่ถูกต้องและสามารถนำขยะที่ยังใช้ประโยชน์ได้กลับมาใช้ใหม่ โดยใช้หลักการ 3 ช “ใช้น้อย ใช้ซ้ำ ใช้ใหม่”

 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 ตุลาคม 2563    อ่าน 4 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**