กิจกรรมเด่น
กิจกรรม : พิธีเปิดอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลเขาเจียก และกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี
รายละเอียด :
    

 วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563) เวลา 09.00 น.นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล นายธีรวุฒิ ชูช่วย กำนันตำบลเขาเจียก ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน นางยินดี จันทร์แก้ว ประธานชมรมผู้สูงอายุ ต.เขาเจียก และสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ต.เขาเจียก นางนภาพรรณ ศรีลมุล ผอ.รพ.สต.บ้านหัวถนน ตัวแทนอสม.ตำบลเขาเจียก หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมต้อนรับนายพงศ์เทพ ประทุมสุวรรณ นายอำเภอเมืองพัทลุง นายสมศักดิ์ พรหมแก้ว ท้องถิ่นอำเภอเมืองพัทลุง นายอำพร ณ นิโรจน์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง และร่วมต้อนรับนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลเขาเจียก และกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ในการดำเนินงาน และส่งเสริมด้านอาชีพให้กับผู้สูงอายุ และคนพิการตำบลเขาเจียก ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลเขาเจียก

 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563    อ่าน 85 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**