กิจกรรมเด่น
กิจกรรม : โครงการอบรมหมอประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านดอนปริง


รายละเอียด :
    

 ริด้านสาธารณสุข ประจำปี 2563 โดยได้รับเกียรติจาก นายวรเวทย์ สุวรรณ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.บ้านหัวถนน เป็นวิทยากรบรรยายเพื่อให้ความรู้ เรื่อง การดูแลสุขภาพครอบครัวเมื่อเจ็บป่วยและอยู่ในภาวะพึ่งพิง เช่น โรคไต ผู้สูงอายุ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อพัฒนาศักยภาพคนในครอบครัวให้เป็นหมอหมู่บ้าน ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน และอสม.ประชาชนหมู่ที่ 2 ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 2 บ้านดอนปริง ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

 
 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563    อ่าน 102 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**