กิจกรรมเด่น
กิจกรรม : ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาว สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลเขาเจียก และคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลเขาเจียกรายละเอียด :
    

วันนี้ (วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563) เวลา 09.30 น. นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้ นายถาวร หนูฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก เป็นประธานในที่ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาว สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลเขาเจียก และคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลเขาเจียก โดยมี นางนภาพรรณ ศรีลมุล ผอ.รพ.สต.บ้านหัวถนน เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านหัวถนน คณะกรรมการผู้สูงอายุตำบลเขาเจียก ตัวแทนจากโรงพยาบาลพัทลุง ตัวแทนจากสาธารณสุขอำเภอเมืองพัทลุง หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาล เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขาเจียก

 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563    อ่าน 9 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**