กิจกรรมเด่น
กิจกรรม : โครงการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเจียกรายละเอียด :
    

 วันนี้ (วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563) เวลา 13.00 น.นายไกรวัฒน์ ธรรมเพชร นายกเทศมนตรีตำบลเขาเจียก มอบหมายให้นายธนวัฒน์ แก้วพรักษา ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) คณะครูผู้ดูแลเด็ก และเจ้าหน้าที่เทศบาล เข้าร่วมโครงการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเจียก โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี PRECEDE FRAMEWORK โดยมีผู้ปกครอง เด็กเล็กเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และได้รับเกียรติจากนักศึกษาฝึกงาน ทันตสาธารณสุข จาก รพ.สต.บ้านหัวถนน เป็นวิทยากร ในการนี้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาเจียก ขอขอบคุณวิทยากรไว้เป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้

 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2563    อ่าน 23 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**